PERFECO Accounting

Kontakt

PERFECO Accounting, s. r. o.

Kremnická 26
851 01 Bratislava

Telefón
+421 / 2 / 4333 0035
Mobil
+421 915 787 798
Fax
+421 / 2 / 6383-0001
Sídlo spoločnosti (nie účtovná kancelária)

Tomášikova 26
821 01 Bratislava

IČO: 35 923 059
IČ pre DPH: SK2021972821

Bankové spojenie:
Tatra banka a. s. 262 217 8216 / 1100

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35065/B.

Kontaktný formulár