PERFECO Accounting

Zakladanie a predaj spoločností

Máte záujem o SRO ? Ponúkame Vám výber z nasledovných troch možností:

 

1. Založenie SRO ZADARMO

2. Založenie SRO – Štandard

3. Predaj Ready made SRO

 

 

ZALOŽENIE SRO ZADARMO

 

Ponúkame Vám možnosť založenia spoločnosti SRO zadarmo, bez akýchkoľvek poplatkov.

 

V službe je zahrnuté :

 

 • Úvodná konzultácia
 • Príprava príslušných dokumentov potrebných na založenie spoločnosti
 • Vydanie živnostenského oprávnenia s ľubovoľným počtom voľných živností
 • Vyžiadanie súhlasu od daňového úradu
 • Poplatky za overenie podpisov
 • Poplatky na obchodný register
 • Zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Registrácia na daňovom úrade

Cena: 0,- EUR*

 

* Podmienky využitia tejto služby:

 

 • Uzatvorenie zmluvy na spracovanie účtovníctva v spoločnosti PERFECO Accounting, s. r. o. na obdobie minimálne 15 mesiacov
 • Maximálny počet spoločníkov 2, maximálny počet konateľov 2
 • Všetky dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku

 


 

 

Založenie SRO - Štandard

 

V službe je zahrnuté :

 

 • Úvodná konzultácia
 • Príprava príslušných dokumentov potrebných na založenie spoločnosti
 • Vydanie živnostenského oprávnenia s ľubovoľným počtom voľných živností
 • Vyžiadanie súhlasu od daňového úradu
 • Poplatky za overenie podpisov
 • Poplatky na obchodný register
 • Zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Registrácia na daňovom úrade

Cena: 290,- EUR

 

 


 

PREDAJ „READY MADE SRO

 

Potrebujete súrne SRO?  Ponúkame Vám možnosť predaja takzvaných ready made spoločností. Jedná sa o SRO, ktoré boli založené za účelom ich predaja. Sú zapísané v OR a zaregistrované na daňovom úrade. Spoločnosti zatiaľ nevykonávali žiadnu činnosť a sú bez akýchkoľvek záväzkov. Pri prevode obchodnej spoločnosti na Vás je možné vykonať aj prípadné Vami želané zmeny v spoločnosti (názov, adresa, konatelia, predmety podnikania atď.)

 

V službe je zahrnuté :

 

 • Úvodná konzultácia
 • Príprava príslušných dokumentov potrebných na prevod spoločnosti na Vás
 • Vyžiadanie súhlasu od daňového úradu
 • Poplatky za overenie podpisov
 • Poplatky za zápis zmien do obchodného registra
 • Oznámenie zmien na Živnostenský úrad

Cena: 590,- EUR

 

Kontaktný formulár